Rina Steenkamp - Privacy en technologie

Weblog

Over privacy, technologie, openbaar bestuur en meer. [Meer informatie]

Mijn geannoteerde Wbp

De Wet bescherming persoonsgegevens, met daarbij onder meer de relevante gedeelten uit de memorie van toelichting en de Europese richtlijn. Deze geannoteerde versie van de Wbp is gemaakt voor mijn eigen gebruik en heeft geen enkele officiŽle status. [Meer informatie]

Prestaties en effecten meten in ketens

Dit artikel werd voor het eerst gepubliceerd als hoofdstuk in het boek 'Geboeid door ketens', een uitgave van het Platform Keteninformatisering uit maart 2007. [Meer informatie]

CV

Als technoloog bij het College Bescherming Persoonsgegevens houd ik mij bezig met alles waar technologie raakt aan privacy. Eerder was ik werkzaam als IT auditor, kwaliteits- en testadviseur en in een breed scala aan functies binnen de systeemontwikkeling. Ik heb ruime ervaring met het werken bij de overheid en in het bedrijfsleven. Mijn interesse ligt vooral bij ICT in een breder verband, en bij het ontsluiten van ICT-vraagstukken en -oplossingen voor niet-ICT'ers. [Meer informatie]

My annotated General Data Protection Regulation

Based on the LIBE draft from October 2013. This annotated version of the General Data Protection Regulation was made for my own use, and has no official status whatsoever. [More information]