Rina Steenkamp - Privacy en technologie

Prestaties en effecten meten in ketens

[Introductie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12]

Dit artikel werd voor het eerst gepubliceerd als hoofdstuk in het boek 'Geboeid door ketens', een uitgave van het Platform Keteninformatisering uit maart 2007.

Naast deze introductie bestaat de webversie van het artikel uit twaalf delen. Dit zijn:

 1. Prestaties en effecten
 2. Beleidsinformatie
 3. Beleidsinformatie in ketens: de valkuilen in kaart
 4. De totstandkoming van beleidsinformatie
 5. Beleidsinformatie in ketens: aanbevelingen
 6. Stap 1: definitie gegevens
 7. Stap 2: verzameling gegevens
 8. Stap 3: verwerking gegevens tot beleidsinformatie
 9. Stap 4: weergave en gebruik
 10. Terugblik
 11. Bronnen
 12. Over het boek

Deze webversie bestaat uit de oorspronkelijke tekst uit het boek. Alle aanvullende informatie, zoals deze inleidende tekst, is herkenbaar aan de afwijkende layout.
(07/06/29)

Introductie

Het is voor de overheid belangrijk om haar prestaties, en de effecten die ze daarmee bereikt, met een voldoende mate van betrouwbaarheid te meten. Ministeries gebruiken deze informatie om zich aan het parlement te verantwoorden. Overheidsorganisaties gebruiken de informatie om hun beleidskeuzes te evalueren en hun bedrijfsvoering te verbeteren, en om zich te kunnen verantwoorden aan het verantwoordelijke ministerie. Bij het leveren van prestaties en het bereiken van effecten zijn steeds vaker meerdere overheidsorganisaties betrokken. Uitgaand van de ketenvisie benoemt dit hoofdstuk een aantal valkuilen die zich voor kunnen doen bij het meten van prestaties en effecten in maatschappelijke ketens. Vervolgens geeft het een aantal aanbevelingen voor het vermijden van deze valkuilen. De praktijkvoorbeelden in dit hoofdstuk zijn ontleend aan het SUWI-domein.

[Terug | Verder]

Al het oorspronkelijke werk op deze website © 2007-2011 Rina Steenkamp.