Rina Steenkamp - Privacy en technologie

Prestaties en effecten meten in ketens

[Introductie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12]

De totstandkoming van beleidsinformatie

Alvorens in te gaan op de manieren om de hierboven genoemde valkuilen te vermijden, is het zinvol om stil te staan bij de manier waarop beleidsinformatie tot stand komt. De Algemene Rekenkamer onderscheidt daarbinnen een aantal stappen:

  1. definitie gegevens: in deze stap wordt bepaald welke gegevens deel uitmaken van de beleidsinformatie en hoe deze worden gemeten. Verder maken de betrokken partijen afspraken over de streefwaarden;
  2. verzameling gegevens: het daadwerkelijk verzamelen van de gegevens;
  3. verwerking gegevens tot beleidsinformatie: het aggregeren van de gegevens tot beleidsinformatie;
  4. weergave en gebruik: het presenteren van de beleidsinformatie, en het gebruik dat de ontvanger van de beleidsinformatie maakt. De Algemene Rekenkamer onderscheidt hier alleen de weergave van beleidsinformatie in het jaarverslag. Dit artikel besteedt ook aandacht aan het gebruik dat binnen en buiten de keten van de beleidsinformatie wordt gemaakt.

Deze stappen zijn weergegeven in Afbeelding 2.

Totstandkoming, weergave en gebruik van beleidsinformatie

Naarmate het proces van totstandkoming vordert verschuift het accent steeds meer van de beleidsinformatie zelf naar het gebruik dat van de beleidsinformatie wordt gemaakt, en naar de relaties binnen en buiten de keten.

[Terug | Verder]

Creative Commons License

Al het oorspronkelijke werk op deze website © 2007-2011 Rina Steenkamp.