Rina Steenkamp - Privacy en technologie

Prestaties en effecten meten in ketens

[Introductie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12]

Terugblik

VBTB en de ketenvisie lijken op het eerste gezicht onverenigbaar. VBTB gaat uit van hiėrarchische sturing, en van voorspelbare prestaties en effecten. De ketenvisie benadrukt juist de irrationaliteit die ontstaat door het ontbreken van een formele hiėrarchie, en stelt dat ketenprocessen moeilijk te voorspellen of te sturen zijn. Toch is het ook voor maatschappelijke ketens van groot belang om, met behulp van relevante en voldoende betrouwbare beleidsinformatie, de VBTB-vragen te kunnen beantwoorden.
Net als bij de vorming van ketens kan het dominante ketenprobleem kan ook hier de bindende factor vormen. Beleidsinformatie die de voortgang bij het oplossen van het dominante ketenprobleem in beeld brengt kan helpen om de keten samen te binden. Beleidsinformatie die inzicht geeft in de effectiviteit van de gezamenlijke activiteiten van de ketenpartners kan het lerend vermogen van de keten verhogen.
Het is noodzakelijk om tot een visie op beleidsinformatie te komen waarin zowel de ketenvisie als VBTB een plaats hebben. Dit artikel beoogt daar een bijdrage aan te leveren.

[Terug | Verder]Al het oorspronkelijke werk op deze website © 2007-2011 Rina Steenkamp.