Rina Steenkamp - Privacy en technologie

Prestaties en effecten meten in ketens

[Introductie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13]

Prestaties en effecten

Tot de jaren negentig van de vorige eeuw bevatten begrotingen en verantwoordingen van ministeries en overheidsorganisaties vooral financiŽle informatie. Met de invoering van de methodiek Van Beleidsbegroting Tot Beleidsverantwoording (VBTB) veranderde dit. Het accent verschoof van het budget (input) naar de prestaties van de overheid (output) en de beoogde maatschappelijke effecten (outcome).

Een begroting die volgens VBTB is opgesteld, geeft antwoord op drie vragen:

  1. Wat willen we bereiken? (outcome)
  2. Wat willen we daarvoor doen? (output)
  3. Wat mag dat kosten? (input)

De bijbehorende verantwoording geeft vervolgens antwoord op de vragen:

  1. Wat hebben we bereikt? (outcome)
  2. Wat hebben we daarvoor gedaan? (output)
  3. Wat heeft dat gekost? (input)

De manier waarop de overheid deze vragen moet beantwoorden is vastgelegd in de Regeling Periodiek Evaluatieonderzoek en Beleidsinformatie 2006 (RPE 2006). De Regeling onderscheidt binnen het meten van prestaties en maatschappelijke effecten een aantal begrippen.

Belangrijkste begrippen uit de RPE2006

[Terug | Verder]

Al het oorspronkelijke werk op deze website © 2007-2011 Rina Steenkamp.