Rina Steenkamp - Privacy en technologie

CV

Ervaring

College Bescherming Persoonsgegevens

Sinds november 2007 werk ik bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) als technoloog. In deze functie houd ik mij bezig met alles waar technologie raakt aan privacy. Ik heb onder meer meegewerkt aan onderzoeken naar verwerkingen van persoonsgegevens, wetgevingsadviezen en richtsnoeren. Bij een aantal van deze activiteiten trad ik op als projectleider. [Meer informatie]

Inspectie Werk en Inkomen

Van februari 2003 tot november 2007 was ik werkzaam bij de Inspectie Werk en Inkomen (IWI), een onafhankelijke toezichthouder binnen het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, als IT auditor (medewerker toezicht, sinds 1 februari 2005 senior medewerker toezicht). Sinds 2003 heb ik deelgenomen aan verscheidene onderzoeken op het gebied van informatiebeveiliging, privacy en de haalbaarheid van grote innovatieve projecten. Bij een aantal van deze onderzoeken trad ik op als projectleider. Een deel van deze onderzoeken heeft geresulteerd in openbare rapporten. [Meer informatie]

Sogeti Nederland B.V.

Van mei 1997 tot februari 2003 werkte ik voor Sogeti Nederland B.V. (tot 1 augustus 2002 was dit IQUIP Informatica B.V.) als quality consultant. Voor een aantal verschillende klanten, voornamelijk banken, heb ik opdrachten uitgevoerd op het gebied van testadvies, IT auditing en consultancy. Ik heb twee intranet sites voor klanten ontwikkeld. Ik heb audits uitgevoerd bij vestigingen van een klant in Hong Kong, Singapore, Sao Paulo en Sydney, en ik heb een maand in Londen gewerkt waar ik voor een klant een intranet site heb ontwikkeld. [Meer informatie]

Eerdere werkervaring

Ik begon mijn loopbaan in de ICT in een IBM mainframe omgeving, in eerste instantie als als COBOL en PL/1 programmeur en later als systeemontwerper, informatieanalist en projectleider. [Meer informatie]