Rina Steenkamp - Privacy en technologie

CV

Overig

Masterclass 'Kijk op privacy' (2010)

Op 15 april 2010 gaf ik een presentatie tijdens de masterclass "Kijk op privacy" van de young professionals van het Platform voor Informatiebeveiliging (PvIB). Een uitgebreid verslag is opgenomen in de special over privacy van "Informatiebeveiliging", het tijdschrift van het PvIB, uit juni 2010. In de presentatie lichtte ik de eisen toe die de Europese richtlijn 95/46/EG, en in het verlengde daarvan de Wet bescherming persoonsgegevens, stelt aan de beveiliging van persoonsgegevens.

Verslag van de masterclass (PDF)
[Open link in dit venster | Open link in nieuw venster]

Uitnodiging en programma
[Open link in dit venster | Open link in nieuw venster]

'Geboeid door ketens' (2007)

Geboeid door ketens

Ik zat in de redactie van de bundel 'Geboeid door ketens', over keteninformatisering in de publieke sector, die in 2007 verscheen. Het boek is uitgegeven door het Platform Keteninformatisering van prof. dr. mr. J.H.A.M. (Jan) Grijpink. Voor dit boek schreef ik een hoofdstuk over het meten van prestaties en effecten in maatschappelijke ketens. De volledige tekst van dit hoofdstuk en meer informatie over het boek vindt u elders op deze website. [Meer informatie]

Weblog (2007 tot heden)

Sinds 2007 houd ik een weblog bij met links naar wetenschappelijke artikelen, onderzoeksrapporten en andere publicaties die relevant zijn voor mijn werkterrein. [Meer informatie]