Rina Steenkamp - Privacy en technologie

Mijn geannoteerde Wbp

Hoofdstuk 12. Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 79

[Toepassing van de nieuwe wet op bestaande gegevensverwerkingen] [Meer informatie]

Artikel 80

[Evaluatie van de Wbp] [Meer informatie]

Artikel 81

[Intrekking Wet persoonsregistraties] [Meer informatie]

Artikel 82

[Inwerkingtreding] [Meer informatie]

Artikel 83

[Citeertitel] [Meer informatie]