Rina Steenkamp - Privacy en technologie

Mijn geannoteerde Wbp

Externe links

Deze pagina is onderdeel van mijn geannoteerde Wbp. Onderstaand zijn de belangrijkste algemene externe links opgenomen. Externe links per onderdeel van de Wbp zijn te vinden op de betreffende pagina. [Terug naar hoofdpagina]

Wet bescherming persoonsgegevens

De versie van de Wbp die op deze site wordt gebruikt was geldig op 3 januari 2011. De officiŽle, actuele versie is te downloaden vanaf Overheid.nl.

Overheid.nl: Wet- en regelgeving
[Open link in dit venster | Open link in nieuw venster]

Richtlijn 95/46/EG

EUR-Lex: Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens
[Open link in dit venster | Open link in nieuw venster]

Overheid.nl: Europese regelgeving
[Open link in dit venster | Open link in nieuw venster]

EUR-Lex: Geldende wetgeving
[Open link in dit venster | Open link in nieuw venster]