Rina Steenkamp - Privacy en technologie

Weblog

2011

[Januari | Februari | Maart | April | Mei | Juni | Juli | Augustus | September | Oktober | November | December]

Januari

[NOREA Richtlijn 3402 - assurance-rapporten betreffende interne beheersingsmaatregelen bij een serviceorganisatie | (Dreigende) tekortkoming en verzuim van IT-dienstverleners | Phishing, kinderporno en advance-fee internet fraud | Virtuele objecten - echt voor het recht? | ICT Barometer over de overheid en ICT | VMC Studiemiddag | Veel incidenten ICT-beveiliging bij bedrijven]

Februari

[Jurisprudentie | Jurisprudentie | Jurisprudentie | De nationale cyber security strategie (NCSS) | Onderzoekresultaten ICT Barometer over conjunctuur, bestedingen en ICT indicator | Het recht op privacy | Jurisprudentie | ICT Barometer over Business Process Outsourcing | Antiterrorismemaatregelen in Nederland in het eerste decennium van de 21e eeuw | Cloud security - Checklist en de te stellen vragen]

Maart

[Jurisprudentie | Reactie TNO/IViR op branchereactie [op het onderzoeksrapport over de implementatie van de cookiewet in Nederland] | 'Wat vindt u ervan?' - Reflectie op burger en overheid | Jurisprudentie | iOverheid | Dilemma's bij de implementatie van de Cookiewet in Nederland | Interventieteams - kijken en bekeken worden | Open standaarden en opensourcesoftware bij de rijksoverheid | Uitlatingen van politici over lopende strafzaken - beÔnvloeding van het rechterlijk oordeel? | Jurisprudentie | Jurisprudentie | Jurisprudentie | Fraude met de OV-chipkaart | De kwaliteit van het elektronisch patiŽntendossier van huisartsen gemeten | Het EPD - in de schaduw van het dossier]

April

[Het eindrapport - Accept or decline - Crowdsourcing | Steeds meer beeld - Evaluatie vijf jaar cameratoezicht op openbare plaatsen | Onbedoeld openen Ketelbrug - 4 oktober 2009 | ICT Barometer over conjunctuur, bestedingen en ICT indicator, Jaargang 11 | Pleitnotitie De Winter vs. VNG | Jaarverslag 2010 | Nationale contra-terrorismestrategie 2011-2015 | Leidraad Bedrijfsarts en privacy | Omarm de cloud - Een onderzoek naar de acceptatie van cloud computing onder Europese MKB's | Jaarverslag 2010 | Baat het niet dan kost het wel - onderzoek naar kosten en baten van grote ICT-projecten | Spookrijders in de zorg | Jurisprudentie | Jurisprudentie | Jurisprudentie | De staat van informatie | ICT Barometer over cybercrime]

Mei

[Jurisprudentie | De Hoge Raad bewijst een slechte dienst in high-tech-crimezaak over botnets | Gebruik van horizontale verantwoordingsinformatie | Jurisprudentie | Digitale AgendaNL | Jurisprudentie | Notitie privacybeleid | Handhaven en informeren - resultaten]

Juni

[Jaaroverzicht 2010 | Jurisprudentie | PatiŽntportalen in Nederland | Feiten om te delen - Digitale contentdistributie in Nederland | De wolk in het onderwijs | Omvangrijke en oneigenlijke Wob-verzoeken | Jurisprudentie | Jurisprudentie | Jurisprudentie | Jurisprudentie]

Juli

[Jurisprudentie | Jurisprudentie | ICT, kennis en economie - 2011 | Jurisprudentie | Jurisprudentie | Online nieuws - copyright of commons | Handleiding kwetsbaarheidsonderzoek spionage | Onderzoek naar de positie van de bedrijfsarts | Jurisprudentie | Jurisprudentie | ICT politie 2010 | Het spoor naar slagkracht | Webrichtlijnen versie 2]

Augustus

[Jurisprudentie | Doctrine intelligencegestuurd politiewerk | Veerkrachtige crisisbeheersing - nuchter over het bijzondere | Digitaal verkeer tussen overheid en burger | Jaarverslag SIOD 2010 | SMS gedragscode | Help! Mijn gegevens zijn op internet gelekt | Taal- en spraaktechnologie bij de Nederlandse politie]

September

[Jurisprudentie | "Gelukkig hebben we de foto's nog!" | De nieuwe regels van het spel - Internet en publiek debat | Webfora als leerscholen van democratie? | Medialogica 2.0 - politiek, burger en interactieve metaalmoeheid | Mobiliteit en leven in media | Pluriformiteit in het online publieke domein | Jurisprudentie | Frauduleus uitgegeven beveiligingscertificaat ontdekt | De meldplicht voor datalekken in de Telecommunicatiewet | Resultaten onderzoek UZI-pas - Gebruik in de apotheek (samenvatting)]

Oktober

[Jurisprudentie | Staat van de gezondheidszorg 2011 | De (on)mogelijkheden van opsporingstechnologie | Kinderpornografie | Data in publiek-private projecten - juridische aspecten | Regulering van IP-adressen (en andere mogelijke identifiers) | Kinderen en internetrisico's - EU Kids Online onderzoek onder 9-16-jarige internetgebruikers in Nederland | Pas op je portemonnee! Over geld uitgeven in virtuele kinderwerelden | Jurisprudentie | Jurisprudentie | Online community policing | Een wereld te winnen... Sociale media en de politie, een eerste verkenning]

November

[Kamerbrief stand van zaken moties Diginotar en ICT-problemen bij de overheid | Hacken als opsporingsmethode | Jurisprudentie | Jurisprudentie | Kabinetsreactie advies staatscomissie Grondwet 11 november 2010 | Slachtoffers van inbreuken op de persoonlijkheidsrechten via internet kunnen zich voor de volledige schade tot de gerechten van hun woonstaat wenden | 32 761 Verwerking en bescherming persoonsgegevens, nr. 2, verslag van een algemeen overleg]

December

[Jurisprudentie | Jurisprudentie | Interoperabel Nederland | Voorlopige bevindingen en aanbevelingen n.a.v. DigiNotar-inbraak | Kamerbrief I-strategie Rijk | Privacy en vormen van 'intelligente' mobiliteit - de impact van ICT-applicaties voor de weg en het spoor | [Fraudecijfers internetbankieren en andere betaalwijzen]]