2010

[Januari | Februari | Maart | April | Mei | Juni | Juli | Augustus | September | Oktober | November | December]

Januari

[Jurisprudentie | Datalekken in Nederland | Jurisprudentie]

Februari

[Ontwikkeling website: kies per fase je onderzoek | Jurisprudentie | Social media update 2010 | Jurisprudentie | Meldplicht datalekken | Officier van Justitie vordert internetverkeer CulemborgseCourant.nl | Jurisprudentie | ACTA, bewaarplicht internetgegevens, etcetera | Jurisprudentie | Jurisprudentie | Cybercrime vooral door eigen medewerkers]

Maart

[Nieuws en opinie: ACTA (vervolg) | Nieuws en opinie: bewaarplicht verkeersgegevens | Nieuws en opinie: diverse berichten | Jurisprudentie | Auteursrecht en technische voorzieningen | Nieuws en opinie: ACTA | Jurisprudentie | Nieuws en opinie: bewaarplicht telecommunicatiegegevens, opvragingen CIOT, downloadverbod, evaluatie Wbp en ACTA | Jurisprudentie | Jurisprudentie]

April

[Tussen spionage en veiligheid | Jurisprudentie | Jurisprudentie | Grenzen aan de aftapbaarheid? | Afgeschermde hyves profielen vaak toch zichtbaar | Jurisprudentie | Jurisprudentie | Jurisprudentie | PIM | Over persoonsgegevens en IP-adressen, en de toekomst van privacywetgeving | E-mail na de dood - juridische bescherming van privacybelangen | Spionagerisico's en de nationale veiligheid]

Mei

[Log me niet! | Toezicht op de AIVD | Onderzoek vijf privacy-intrusive toepassingen | Jurisprudentie | Verzoek om inzage persoonsgegevens mobiele telefonie | Jurisprudentie | Dagvaarding BZK wegens vingerafdrukken in database | "Hoe stabiel wilt u het hebben?" - De Eenduidige Loonaangifte en de Polisadministratie | Nieuws en opinie: Stichting Brein | Hoe je vooral niet moet omgaan met kritiek op internet]

Juni

[Jurisprudentie | De verantwoordelijkheid voorbij - de ISP als verlengstuk van de overheid | Jaaroverzicht 2009 | Jurisprudentie (vervolg) | Jurisprudentie | Jurisprudentie | Webwijs - online zelfverdediging in 5 clicks | Usability tests met kinderen | Jurisprudentie | Jurisprudentie]

Juli

[Jurisprudentie | Eindrapport audit CIOT 2009 | Onderzoeksresultaten ICT Barometer over spamverbod | Laat je niet hacken | Techniek van de onmacht - Fatalisme in politiek en technologie | Achter de voordeur, onder het bed - De dwaalleer van de etatistische vermarkting | Gemeentelijke basisregistratie persoonsgegegens - Onderzoeksrapportage invoering basisregistratie personen | Jurisprudentie | Het gezicht van de publieke zaak]

Augustus

[Jurisprudentie | Nederland en de internationalisering van de rechshandhaving | Jurisprudentie | Schadelijke of ongewenste informatie op sociale netwerksites | Eindrapport nulmeting Wet Bewaarplicht telecommunicatiegegevens | Jurisprudentie]

September

[Jurisprudentie | Risicoanalyse EPD-DigiD | Op weg naar intelligente netten in Nederland | Staat van het Bestuur 2010 | De Verwijsindex risicojongeren: hulpverleners als privacyjuristen? | Rapport algemene bevindingen kwaliteit accountantscontrole en kwaliteitsbewaking]

Oktober

[Happy Landings? Het biometrisch paspoort als zwarte doos | Internetters bezorgd over online dreigingen | Het landelijk EPD als blackbox - Besluitvorming en opinies in kaart | Jurisprudentie | Jurisprudentie | Zijn foto's en beeldopnamen 'rasgegevens' in de zin van artikel 126nd SV en artikel 18 Wbp? | De amendementen van de Richtlijn Burgerrechten op de e-Privacyrichtlijn | Jurisprudentie | Jurisprudentie | Zwartboek Wob | Jurisprudentie | Jurisprudentie | Identity theft in de ICT - Onderzoek naar de wenselijkheid van een Belgische en / of Europese regelgeving | Jaarverslag 2009 en kwetsbaarheidsanalyse | Pentesten doe je zo]

November

[Waar kan ik u nog meer mee van dienst zijn? Spiegonderzoek naar de beleving van gemeentelijke dienstverlening volgens burgers en gemeenteambtenaren | Jurisprudentie | Jurisprudentie | Rapport Staatscommissie Grondwet | Nationaal trendrapport cybercrime en digitale veiligheid 2010 | Databases. Over ICT-beloftes, informatiehonger en digitale autonomie. | Een verborgen wereld: kinderpornografie op internet | Jurisprudentie | Jurisprudentie | Whitepaper Raamwerk Beveiliging Webapplicaties]

December

[Management met informatie - Information Governance bij gemeenten - een verkenning | Internetfilters en veilig internetten in de bibliotheek]Creative Commons License

Al het oorspronkelijke werk op deze website © 2005-2010 Rina Steenkamp. Op dit werk is een Creative Commons Licentie van toepassing. Op deze pagina worden Transitional HTML 4.01 en CSS 1 gebruikt. Als u deze tekst ziet, betekent dit mogelijk dat uw browser geen CSS kan verwerken. Als u gebruik maakt van een oude browserversie, dan valt een upgrade te overwegen.