Rina Steenkamp - Privacy en technologie

Mijn geannoteerde Wbp

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1

[Definities] [Meer informatie]

Artikel 2

[Wbp wel / niet van toepassing op grond van de aard van de verwerking] [Meer informatie]

Artikel 3

[Wbp wel / niet van toepassing op verwerking voor journalistieke, artistieke of literaire doeleinden] [Meer informatie]

Artikel 4

[Wbp wel / niet van toepassing op grond van toepasselijkheid Nederlands recht] [Meer informatie]

Artikel 5

[Toestemming van minderjarigen en onder curatele gestelden, intrekking toestemming] [Meer informatie]

Al het oorspronkelijke werk op deze website © 2007-2011 Rina Steenkamp.