Rina Steenkamp - Privacy en technologie

Mijn geannoteerde Wbp

Hoofdstuk 3. Gedragscodes

Artikel 25

[Gedragscodes] [Meer informatie]

Artikel 26

[Sectorale regelgeving inzake de in de artikelen 6 tot en met 11 en 13 geregelde onderwerpen] [Meer informatie]