Rina Steenkamp - Privacy en technologie

Mijn geannoteerde Wbp

Hoofdstuk 7. Uitzonderingen en beperkingen

Artikel 43

[Uitzonderingen in het belang van de staat of het openbaar belang] [Meer informatie]

Artikel 44

[Uitzonderingen wetenschappelijk onderzoek en statistiek en archiefbescheiden] [Meer informatie]