Rina Steenkamp - Privacy en technologie

Mijn geannoteerde Wbp

Hoofdstuk 6. Rechten van betrokkenen

Artikel 35

[Recht op inzage] [Meer informatie]

Artikel 36

[Recht op verbetering, aanvulling, verwijdering en afscherming] [Meer informatie]

Artikel 37

[Wijze van voldoen aan verzoeken om inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming] [Meer informatie]

Artikel 38

[Bericht van verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming] [Meer informatie]

Artikel 39

[Kosten van uitvoering van verzoek tot inzage] [Meer informatie]

Artikel 40

[Recht op verzet tegen verwerking op grond van artikel 8, onder e en f] [Meer informatie]

Artikel 41

[Recht op verzet tegen verwerking met het oog op werving voor commerciŽle of charitatieve doelen] [Meer informatie]

Artikel 42

[Besluiten die alleen op grond van geautomatiseerde verwerking worden genomen] [Meer informatie]

[Memorie van Toelichting | Aantekeningen | CBP: Rechten van de betrokkene | CBP: Het geven van inzag in persoonsgegevens | CBP: Het bieden van correctie in persoonsgegevens]

Memorie van Toelichting

De regeling van de rechten van de betrokkene in de artikelen 35 tot en met 39 geeft uitvoering aan artikel 12 van de richtlijn. Deze regeling volgt in grote lijnen de desbetreffende regeling in de WPR. De overige artikelen in hoofdstuk 6 voeren de artikelen 14 en 15 van de richtlijn uit.

[MvT, pagina 157]

Aantekeningen

CBP: Rechten van de betrokkene

CBP: Rechten van de betrokkene
[Open link in dit venster | Open link in nieuw venster]

CBP
[Open link in dit venster | Open link in nieuw venster]

Dit informatieblad is bestemd voor zowel degene die voor eigen doeleinden persoonsgegevens gebruikt, als voor de persoon van wie de gegevens gebruikt worden.

Dit informatieblad gaat in op de volgende vragen:

(Bron: Rechten van de betrokkene)

CBP: Het geven van inzag in persoonsgegevens

CBP: Het geven van inzag in persoonsgegevens
[Open link in dit venster | Open link in nieuw venster]

CBP
[Open link in dit venster | Open link in nieuw venster]

Dit informatieblad is bestemd voor de verantwoordelijke, dat is degene die voor eigen doeleinden persoonsgegevens gebruikt.

Dit informatieblad gaat in op de volgende vragen:

(Bron: Het geven van inzag in persoonsgegevens)

CBP: Het bieden van correctie in persoonsgegevens

CBP: Het bieden van correctie in persoonsgegevens
[Open link in dit venster | Open link in nieuw venster]

CBP
[Open link in dit venster | Open link in nieuw venster]

Dit informatieblad is bestemd voor de verantwoordelijke, dat is degene die voor eigen doeleinden persoonsgegevens van anderen gebruikt.

Dit informatieblad gaat in op de volgende vragen:

(Bron: Het bieden van correctie in persoonsgegevens)