Rina Steenkamp - Privacy en technologie

Weblog

2014

[Januari | Februari | Maart | April | Mei | Juni | Juli | Augustus | September | Oktober | November | December]

Januari

[Wifi-tracking - winkels volgen je voetsporen | Intieme technologie - de slag om ons lichaam en gedrag | Glazen privacy - Knelpuntenonderzoek uitvoering Wet politiegegevens (Wpg) | SMART Privacy]

Februari

[DaniŽl had kanker. En nu is hij beroemd. | Onderzoek internetstemmen voor kiezers in het buitenland | Trendrapport 2014-2015 - Technologiekompas voor het onderwijs]

Maart

[Hoe groot wordt big data | ECLI:NL:GHDHA:2014:412 | De Wet bewaarplicht telecommunicatiegegevens - Over het bewaren en gebruiken van gegevens over telefoon- en internetverkeer ten behoeve van de opsporing]

April

[Specifieketoestemming.nl - Wie heeft er toegang tot uw medische gegevens? | Jaarverslag 2013 | Big data - hype of trend? | Persoonlijk... of niet? Digitaal... of niet? | Kinderen en online privacy]

Mei

[ECLI:NL:RBMNE:2014:1940 | ECLI:NL:RBNNE:2014:2018 | 'Als het LSP in deze vorm doorgaat, bestaat het beroepsgeheim niet meer']

Juni

[Karin Spaink - vrijheid van meningsuiting tot het uiterste, alhoewel... | ECLI:NL:RBDHA:2014:6526 | Haalbaarheid van een anoniem misdaadmeldpunt via het Internet | CVIII Technische aspecten van (bedrijfs)spionage, juridische normering en privacy, C verslag van een expertmeeting | Godwin-lezing 2014 - In de Tweede Wereldoorlog hadden we wťl wat te verbergen | ECLI:NL:GHARL:2014:4043 | Meting dataretentie - Onderzoek naar de mate van naleving van de wet- en regelgeving]

Juli

[Context awareness | Cybersecuritybeeld Nederland - CSBN-4 | De klant en zijn gegevens | ECLI:NL:HR:2014:1562 ]

Augustus

[ECLI:NL:GHSHE:2014:2803 | Privacy in de GGZ - nu of nooit? | Daar kon je op wachten - richtlijn bewaarplicht ongeldig verklaard | ECLI:NL:RBAMS:2014:4888 | ECLI:NL:RBMNE:2014:3250 | ECLI:NL:RBDHA:2014:8966 | ECLI:NL:RBMNE:2014:3097]

September

[ECLI:NL:RBAMS:2014:2751 | ECLI:NL:RBAMS:2014:5303]

Oktober

[Toezichtsrapport inzake onderzoek door de AIVD op sociale media | "We gaan onze website niet helemaal in brochure drukken" - Een onderzoek naar de archiveringspraktijk van websites en social media bij provincies]

November

[Actieplan Privacy - Eindrapportage | Rapport privacy impact assessment gemeentelijke 3D informatiehuishouding | ECLI:NL:GHARL:2014:8585 | Inspiratie Informatieveiligheid | Tem de robotauto - De zelfsturende auto voor publieke doelen | Basisregistraties vanuit het perspectief van de burger, fraudebestrijding en governance | Adequate rechtsbescherming bij grondrechtenbeperkend overheidsingrijpen | Dit geef je allemaal prijs als je inlogt op een openbaar wifi-netwerk | ECLI:NL:RBAMS:2014:6118 | Vergeet de politiestaat. Welkom in de belastingstaat | Nulmeting privacy & beveiliging primair en voortgezet onderwijs | Resultaten opvragen medisch dossier voor officiŽle instanties | Big data, big consequences? Een verkenning naar privacy en big data gebruik binnen de opsporing, vervolging en rechtspraak | Een privacyraamwerk voor 'DNS big data'-toepassingen | ECLI:NL:RBOVE:2014:5394]

December

[Kamerbrief over big data en profilering in de private sector | Digitalisering in strafrechtketens - Ervaringen in Denemarken, Engeland, Oostenrijk en Estland vanuit een supply chain perspectief | Informatieveiligheid en de Raad - Met de hamer op tafel - Enquete over hoe raadsleden denken over het thema Informatieveiligheid | ECLI:NL:RBAMS:2014:7724 ]

Creative Commons License